Sarah Geronimo Quote

Ikaw ang basura! Noon hinangaan kita, tiningalaan at minahal kita dahil akala ko mabait ka. Akala ko totoong tao ka! Pero pagkukungwari lang pala ang lahat. Hindi ko makakalimutan nang hamakin mo ako. Na pahiyain mo ako at siraan mo ako sa publiko. Mula noon sinumpa ko hindi lang kita papantayan, lalampasan pa kita!